Chevy City Express Forum - Conversation Between ExpressDelivery and jhanalove
Conversation Between ExpressDelivery and jhanalove
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. jhanalove
    11-15-2016 04:23 AM - permalink
    jhanalove
    Vim tuyến tiền liệt c thể gy ra những triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu ra mu... cc triệu chứng rối loạn xuất tinh như xuất tinh đau, xuất tinh ra mu. Tuyến tiền liệt c chức năng sản sinh ra tinh dịch, l mi trường nui dưỡng v vận chuyện tinh trng. Bởi vậy, khi tuyến tiền liệt bị vim sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của người bệnh.