Chevy City Express Forum - Conversation Between LikeARock and aventador
Conversation Between LikeARock and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-13-2016 02:17 AM - permalink
  aventador
  wordpress http://biareview.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ kế toánệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp. Từ Chấn Nam dù không chết cũng sẽ bị Kitamiya Thái Lang đánh cho tàn phế. Lần này Diệp Thiên có thể cứu được Từ Chấn Nam nhưng lần sau th́ chưa chắc vận khí đă may mắn đến thế.
  Từ Chấn Nam gật đầu nói:
  - Tôi biết, tôi sẽ sửa lại tôn chỉ của vơ quán. Tập vơ là để cường tráng thân thể, không được cùng các vơ môn khác nảy sinh xung đột.
  Học viên có thể vào được trường Thanh Hoa, trí tuệ là không cần hoài nghi. Từ Chấn Nam hôm nay thoát được kiếp nạn này, trong ḷng sớm đă nghĩa cách tránh nạn ngày sau.
  - Nhất là người Nhật Bản, anh phải chú ư.
  Diệp Thiên n